Képesség, amelyet nem az iskolapad, hanem a tapasztalati tanulás által érsz el – a szimulációk világa

Az üzleti élet alapja a gyakorlatiasság. Erre kevés tréning képes felkészíteni, pedig bizonyos szituációk átélése 80%-al növelheti a tanult képességek alkalmazásának hatékonyságát.

Rengeteget hallani arról, mennyire fontos az élethosszig tartó tanulás. „Jó pap holtig tanul”, tartja a mondás, azonban sokaknak szegik kedvét az olyan rossz tapasztalatok, melyeket az iskolapadból hoznak magukkal.

A gyakorlatiasság hiánya nagy problémát jelent az oktatásban, hiszen a valós problémák az esetek többségében összetett megoldásokat igényelnek, és nem elég, ha az elméletben ismert hipotézisekre és szituációkra hagyatkozunk.

A gyakorlati ismeretek különösen fontosak az üzleti életben, ahol az, ha saját kárunkon tanulunk, nem csak tapasztalatszerzéssel, de komoly anyagi veszteséggel is járhat. A szimulációk világa éppen ezért segít abban, hogy átéljünk bizonyos helyzeteket, új képességeket sajátítsunk el, és anélkül tanuljunk hibáinkból, hogy annak kárát látnánk a való életben.

 

Kognitív vs. tapasztalati tanulás

A tanulás alapvetően egyszerűen meghatározható fogalom. Nem más, mint egy adott képesség, bizonyos fajta ismeret elsajátítása. Ez a folyamat általában valamilyen külső segítséggel történik, ami a tanulás módjának megfelelően lehet egy előadás, egy tréning, vagy akár egy könyv, melyet egyedül olvasunk.

A tanulás módja alatt alapvetően két eljárást értünk. Először is beszélhetünk az iskolákban és szokványos tréningeken alkalmazott kognitív tanulásról, mely a száraz tények befogadásán és memorizálásán alapul. Nem más tehát, mint az általunk látott, olvasott dolgok elsajátítása.

Ez egy alapvetően hosszú folyamat, hiszen a külső információkat nem elég pusztán befogadnunk. Meg kell tapasztalnunk azok gyakorlati alkalmazását, hétköznapi szituációkon keresztül kell internalizálnunk őket.

Ezzel szemben a tapasztalati tanulás egy adott tevékenység átéléséből származik, és gyakorlatias módon segít hozzá az új ismeretek elsajátításához. Ilyen módon gyorsabban és hatékonyabban kerülhetünk bizonyos élethelyzetekben, éles szituációkba is használható, hatékony ismeretek birtokába.

 

Képességek, melyeket a könyvek nem tanítanak

Nem mindegy persze az sem, milyen módon zajlik egy gyakorlati oktatás vagy tréning. Szabályozott, vaskalapos körülmények között, vagy folyamatos kommunikáció mellett, állandó együttműködéssel?

Tanulhatunk úgy is, hogy egy levegőtlen teremben kell bambán végigülnünk egy kivetítőről felolvasott, előre megszerkesztett prezentációt, de úgy is, hogy egy kreatív megoldásokat igénylő, éles helyzetben, a tanulást elősegítő élményekkel is gazdagodunk. És hogy miért hasznosabb az utóbbi megoldás?

Képzelj el egy olyan szituációt, melybe életed során először csöppensz bele! Eleinte biztos, hogy kényelmetlenül érzed majd magad, ami teljesen normális, hiszen meg kell tapasztalnod bizonyos dolgokat, ki kell ismerned a körülményeket annak érdekében, hogy otthonosan mozogj az új helyzetekben.

Az üzlet világa azonban kegyetlen, és nem feltétlenül ad időt és lehetőséget az alkalmazkodásra.

 

Hatékony tanulás szimulációk segítségével

A tapasztalati tanulás legnagyobb előnye, hogy az elsajátított képességek jobban rögzülnek, ennek hatására éles helyzetekben könnyebben előhívhatók és alkalmazhatók.

Weiss tanulás eredményességét vizsgáló kutatásának eredményei például azt igazolják, hogy míg az olvasott tananyag 10%-a, és a hallott anyag 20%-a ragad meg tartósan az ember emlékezetében, addig a tapasztalt, cselekvéshez kötődő anyagnál ez az arány a 90%-ot is elérheti.

Lenyűgözően hangzik, nemde? Ennek tükrében nyilván érthető, miért is kellene, hogy a gyakorlatiasság egy üzleti képzés esetében elsődleges szempont legyen. Hiszen húzós helyzetekről elméletben tanulni olyan, mintha elméletben tanulnál gitározni. Ismered a húrokat, le tudsz fogni pár akkordot, de a hangszer érintése, kitapasztalása nélkül az egésszel nem érsz semmit.

Az üzleti szimulációk alapja éppen ezért a folyamatos kommunikáció, a hibák kielemzésén és a problémák megoldásán alapuló tanulás mellett az új helyzetek teremtése. A tréningek során a csoportok tagjai olyan, emlékezetes gyakorlatokban vehetnek részt, melyek valós szituációk leképzésén keresztül segítenek abban, hogy az elsajátított tudás jobban rögzüljön.

A résztvevők tehát nem egyszerű, bemagolható tananyagot kapnak, hanem az éles szituációkban hasznos tudást, ami alkalmassá teszi őket a mindennapi kihívások hatékony és gördülékeny megoldására.

A szerzőről:

Üzleti szimulációs partner, ITSM tanácsadó, ITIL®4 MP/Expert és akkreditált oktató

Vályi-Nagy Péter